Dodano: 23-10-2014

Przebieg egzaminu państwowego jest jednym z tematów zajęć realizowanych na kursie prawa jazdy. Egzamin podobny do państwowego powinien także zostać przeprowadzony na kursie- jego zdanie decyduje o zakończeniu szkolenia. Zadania egzaminacyjne powinny więc być Ci doskonale znane.
Jeżeli masz wątpliwości sięgnij do rozporządzenia w sprawie egzaminowania wydanego przez MTBiGM 5 września 2012r. W załączniku nr 2 znajdziesz tabele ze wszystkimi zadaniami, wynotowane są także błędy których popełnienie skutkuje przerwaniem egzaminu.

Treść Rozporządzenia znajdziesz tutaj.

prawo jazdy czestochowa plac manewrowy

Jeżeli chcesz poćwiczyć zadania egzaminacyjne na placu WORD zgłoś to w swoim Ośrodku szkolenia, wiele OSK w Częstochowie ma umowy z WORD i za opłatą możesz skorzystać z ich placu. Może poczujesz się pewniej na prawdziwym egzaminie, jeśli wcześniej zapoznasz się z placem. Jeżeli nie masz takiej możliwości – nie przejmuj się – wymiary stanowisk egzaminacyjnych na każdym placu manewrowym są takie same.

Jeśli masz za sobą kilka nieudanych egzaminów być może poczujesz się lepiej, jeśli na kolejnym będzie towarzyszył Ci instruktor, z którym jeździłeś podczas kursu prawa jazdy.
Przy umawianiu terminu egzaminu możesz zgłosić chęć uczestnictwa w egzaminie Twojego instruktora prowadzącego. Będzie jedynie obserwatorem ale może jego obecność doda Ci więcej pewności siebie.

Jeśli masz wątpliwości czy egzaminator słusznie nie zaliczył egzaminu zawsze przysługuje
Ci prawo do odwołania się od jego decyzji, być może faktycznie nie miał racji, wtedy kolejny egzamin zdajesz na koszt WORD.