502 455 315
9:00 - 17:00
Poniedziałek - Piątek

Miesiąc: marzec 2022

Szkoła nauki jazdy Częstochowa. Abes Częstochowa

Etapy poznawania nowych umiejętności w szkoleniu kierowców.

Wyróżniamy cztery fazy kompetencji:

1. NN- Nieświadoma niekompetencja.
Kursant w tej fazie nie wie jak coś zrobić, i nie zdaje sobie z tego sprawy. Bardzo rzadko zdarza się to w szkoleniu kierowców. Dzieje się to wtedy, gdy instruktor przez cały kurs podpowiada kursantowi każdy ruch i pomaga, np. przytrzymując sprzęgło i hamulec, o czym kursant nie wie,a na koniec kursu z premedytacją wmawia mu, że jest dobrze nauczony. Kursant dopiero na egzaminie orientuje się o braku umiejętności.
Wtedy musi zmienić instruktora na takiego, który pokaże mu dokładnie, czego nie umie i nauczy go tego.

2. SN- Świadoma niekompetencja.
Na tym etapie kursant nie potrafi czegoś robić, ale ma świadomość tego braku. Rolą instruktora jest umiejętne uświadamianie braków i uczenia tych umiejętności. Dobry instruktor notuje sobie, które umiejętności i w jakim stopniu opanował kursant. Jest to ważne zwłaszcza wtedy, gdy z jednym kursantem jeździ dwóch lub więcej instruktorów.
Często kursant idzie na egzamin niewyszkolony dobrze, ale ze świadomością, że po zdaniu egzaminu, musi z kimś doszkolić umiejętności, których jeszcze nie opanował.

3. SK – Świadoma kompetencja.
Kursant jest prawidłowo nauczony, np. zna i potrafi zastosować przepisy ruchu drogowego, ale wykorzystanie tej wiedzy wymaga koncentracji. Ten stopień poznania jest najczęściej uzyskiwany w szkoleniu kierowców.

4. NK- Nieświadoma kompetencja.
Na tym etapie kierowca prowadzi pojazd i stosuje przepisy zupełnie odruchowo, nie myśląc o tym. W szkoleniu kierowców udaje się nam uzyskać taki stopień poznania u tych kursantów, którzy wcześniej jeździli samochodem i rodzice umiejętnie ich nauczyli.