Dodano: 29-06-2018

W mediach pokazała się informacja o tym że instruktorzy nauki jazdy proszą  ministra aby zlikwidował plac manewrowy Może Pan minister nie zdecyduje się na tak dużą zmianę ale może zasadniczo zmienić egzamin nie likwidując placu manewrowego.
Można to szybko zrobić nawet w kilka tygodni zmieniając rozporządzenia o egzaminowaniu.
Takimi zmianami, o które proszą kursanci są:
– Rozdzielenie egzaminu praktycznego na „plac” i „miasto”, – aby, tak jak teorię, wystarczyło tylko raz zdać plac.
– Pozwolenie na przejazd próbny przed egzaminem praktycznym na placu.
– Wydłużenie pola zatrzymania w 2 zadaniu, aby można było szkolić na dłuższych samochodach.
– Skrócić egzamin na mieście do minimum 30 min a max 40.
– Wprowadzić zasadę, że pierwsze 5 min egzaminu na mieście nie jest oceniane.
– Wykreślić tabelę z rażącymi naruszeniami, gdyż jest niezgodna z artykułem 52 ustawy:
Art. 52. 1. Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. 2. Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego. 
– Zmienić zasadę, że  2 błędy w jednym zadaniu – powodują ocenę negatywną.
– Wprowadzić obowiązkową ankietę oceniająca pracę egzaminatora.
Na pewno wiele można jeszcze zmienić w egzaminach, ale takie drobne zmiany pozwoliłyby na to, że kursant, który umie jeździć będzie zdawał egzamin najwyżej za drugim razem. Dzięki takiemu egzaminowi zdawalność OSK będzie realna i kursant będzie mógł wybrać te najlepsze.