Kurs na prawo jazdy Częstochowa - najlepsza szkoła nauki jazdy w naszym mieście!!! Kurs na prawo jazdy Częstochowa - najlepsza szkoła nauki jazdy w naszym mieście!!! Kurs na prawo jazdy Częstochowa - najlepsza szkoła nauki jazdy w naszym mieście!!! Kurs na prawo jazdy Częstochowa - najlepsza szkoła nauki jazdy w naszym mieście!!! Kurs na prawo jazdy Częstochowa - najlepsza szkoła nauki jazdy w naszym mieście!!! Kurs na prawo jazdy Częstochowa - najlepsza szkoła nauki jazdy w naszym mieście!!!
Certyfikat - nauka jazdy Częstochowa

Ośrodek szkolenia kierowców Abes

Kontakt:
tel. 34 366 41 11
kom. 691 996 191
e-mail: abes@abes.pl
gg: 12473357

ul. Focha 18/2, Częstochowa 42-200
pn-pt: 9.00 - 17.00

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy

Każdy instruktor nauki jazdy jest zobowiązany do corocznego uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego. Dzięki kooperacji z LOK możemy zaproponować Państwu udział w warsztatach w Częstochowie. Zapewniamy wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę i atmosferę sprzyjającą twórczej wymianie doświadczeń.

Zajęcia teoretyczne:

Uzupełnienie wiedzy z następujących przedmiotów:

Psychologia- 1 godz.
Metodyka nauczania- 1 godz
Prawo o ruchu drogowym- 1 godz.
Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu- 1 godz.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego- 1 godz.
Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia- 1 godz.

Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godziny zajęć

Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców i motorniczych podczas egzaminu państwowego – 2 godziny zajęć- Zajęcia prowadzone przez jednego z częstochowskich egzaminatorów

Zajęcia praktyczne:

Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – 1 godz. zajęć praktycznych

Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców lub motorniczych przeprowadzanej w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców lub motorniczych – 1 godz. zajęć praktycznych

Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów – 2 godz. zajęć praktycznych